Ihana verovapaus

Veroihin rakastuminen ei liene yllätys. Mutta verohallinnon verkkopalvelun selaaminen paljasti mielenkiintoisia kiemuroita.

Eräistä valtioista tulevilla opettajilla tai tutkijoilla voi verosopimuksen perusteella olla mahdollisuus
täyteen vapautukseen Suomen tuloverosta. Vapautuksen voi saada myös yli kuusi kuukautta Suo-
messa oleskeleva. Seuraavassa on vuoden 2009 tilanne:
Vapautus edellyttää enintään kahden vuoden oleskelua Suomessa, jos opettaja tai tutkija tulee
seuraavista valtioista: Egypti k), Espanja k), Iso- Britannia x) ja Japani. Marokosta enintään kahdeksi
vuodeksi tuleva saa verovapauden vain, jos kyseessä on tutkija.

Lähde: Vero.fi (pdf)

Voinko lunastaa itselleni verovapauden ilmoittamalla olevani egyptiläinen opettaja? Mikä yhdistelmä!